Vizitka

Firma oz. naziv podjetja  SAMA Navitas, svetovanje, storitve in turizem d.o.o.
Skrajšano ime podjetja  SAMA Navitas d.o.o.
Naslov  Lopaca 30, 3262 Prevorje, Slovenija
Matična številka  2337169
ID za DDV  SI11601396
Št. transakcijskega računa  SI 56 03134-1000307345, odprt pri SKB BANKI d.d.
Telefon  +386 (0)30 674 969 ali +386 (0)41 763 031
E-pošta   [email protected], [email protected]
 
Spletne strani www.kozjansko.si, www.kozjanski-raj.si,
www.sama-navitas.si, www.guzaj.si
Direktorica podjetja Aleksandra Maček