Otvoritev večnamenskega objekta na Prevorju

Z izvedbo te investicije Prevorje dobiva objekt, ki omogoča izvajanje številnih dejavnosti različnim društev, zagotavlja pa tudi primerne prostore za druženje in in delovanje nekaterih društev in krajevne skupnosti. V programu ob otvoritvi sodelujejo učenci POŠ Prevorje, citrarka Jasmina Levičar in Ljudski pevci s Prevorja.