PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Praznik kozjanskega jabolka, z »okoljskim sejmom z dušo«, je prireditev domačinov, katere se udeležujejo tudi gostje iz države in tujine. Prireditev ima naravovarstveni, okoljski in etnološki značaj. Okoljsko usmerjene – ekološke – kmetije ponujajo jabolka starih sort, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način, in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti, druge organizacije pa napredne okoljske razvojne rešitve.

V tednu Praznika kozjanskega jabolka pripravljamo zanimiv in pester izobraževalno kulturni program. Na sejmu se ob ponudnikih predstavljajo tudi društva in različne strokovne službe, ki delujejo v kozjanskem prostoru ali z njim upravljajo, ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom vseskozi prispevajo k prijetnemu vzdušju druženja na prireditvi.