PRIKAZ REZI

Prikaz  bo v ponedeljek, 2. marca ob 16h na kmetiji Amon Olge v Lesičnem  in v sredo, 4. marca ob 16h na lokaciji učnega sadovnjaka - Bistrica ob Sotli. Informacije Adrijan Černelč (031 650 208) . Vabljeni!