Cvet in med

 Pogovor z  neumorno zbiralko naraven in kulturne dediščine Bizejskega bo poteka  v Podsredi, v dvorani na Upravi Kozjanskega parka. Ga. Sušnika nam bo tokrat predstavila zbrano gradivo o čebelarjih in čebelah na Bizeljskem. Sočasno bo tekla projekcija fotografij Silva Poloviča, ki je skozi vse leto beležil obiske žuželk na cvetovih.