6. Anin večer

Večer bodo obogatili otroci vrtca in šole Prevorje, citrarski trio in glasbeni gostje. Vabljeni!