Občine na Kozjanskem

Kozjansko, ki je v grobem zaobjeto s 4 rekami: Savinjo, Voglajno, Savo in Sotlo, s svojimi širšimi gabariti meji na občine, ki gravitirajo k njemu ali so v njem: Laško, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Sevnica, Radeče, Kozje in Dobje, pa odlikuje izjemna kulturna dediščina in vsebuje bogat nabor kulturne dediščine vseh vrst.